Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง


บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

สถานที่ทำงาน แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดงาน

- ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
- หาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
- อบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พบลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ พร้อมกับ Sales
- แก้ไขปัญหาด้านต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป  สาขาสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า
- สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้ 
- สามารถเดินทาง Trianing ต่างประเทศได้
- มีรถยนต์ขับและมีใบอนุญาตขับขี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ข้อได้เปรียบ มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน Product Specialist
หากไม่มีประสบการณ์สามารถเรียนรู้งานได้ไว

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) ไม่จำกัด

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 1-2 ปี

รูปแบบการจ้างงาน สัญญาจ้าง


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 30,000- 40,000 สามารถต่อรองได้

โอที ไม่มีโอที

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ประกันสังคม, 
- คอมมิชชั่น, 
- โบนัสประจำปี,
- ปรับเงินเดือน, 
- กีฬาสี,
- เที่ยวกลางปี 1 ครั้ง, 
- เที่ยวปลายปี 1 ครั้ง, 
- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน, 
- ตรวจสุขภาพประจำปี, 
- Training ต่างประเทศ, 
- ค่าโทรศัพท์

หมายเหตุ ** เป็นสัญญาจ้าง 3 ปี
** หากต้องการลาออกต้องแจ้งล่วงหน้า 90 วัน
** กรณีลาออกไปแล้ว ห้ามทำงานบริษัทคู่แข่ง เป็นระยะเวลา 1 ปี

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ sukhontamarn@ideaboy.co.th