Manager Level  ระดับสูง


บริษัทให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

สถานที่ทำงาน อาคารพญาไทพลาซ่า (BTS พญาไท)


รายละเอียดงาน

- วางแผนการขายรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในระยะสั้น, ระยะยาว 
- บริหารจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดตามเป้าหมาย
- ดูแลลูกค้ากลุ่มเดิมและหาฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ 
- วางแผนกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างยอดขายได้
- แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสนับสนุนทีมขายเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- สังเกตุการณ์ ติดตามดูแล ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะกับทีมขายเพื่อให้ทีมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาบริหารธุรกิจ , การจัดการ , การตลาด, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกดี มีประสบการณ์ในการบริหารงานขาย 3-5 ปี

ความสามารถทางภาษา

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชายและหญิง

อายุ (ปี) 30 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 3 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 35,000 - 45,000 บาท (สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์)

โอที ไม่มีโอที

เวลาทำงาน จันทร์ -ศุกร์ เวลางาน 9:00 - 18:00 น.

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ

- ประกันสังคม 
- โบนัส 
- ตรวจสุขภาพประจำปี 
- ประกันภัยกลุ่ม 
- ค่าเดินทาง 
- งานเลี้ยงสังสรรค์

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ wipasanee@ideaboy.co.th