Senior Level ระดับกลาง


บริษัทตกแต่งลายผ้าด้วยความร้อน

สถานที่ทำงาน นิคมสินสาคร  สมุทรสาคร 74000


รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ และเต็มศักยภาพที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า
2.สร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจแก่ลูกค้าในการหา Solution ที่ครบวงจร
3.พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือผ่านการสื่อสาร ประสานงานและมีความคาดหวังซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหา
4.บรรลุเป้าหมายในการขายและการเติมโตของธุรกิจ โดยหาลูกค้าใหม่ และมุลค่าของลูกค้าที่มีอยู่แล้ว ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายขายเกี่ยวกับ forecasts การผลิต กลยุทธ์การขาย หรือแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด
5.ประสานงานกับทีมขายและปรับปรุงการทำงานเป็นทีม เพิ่มทักษะ คุณภาพการนำเสนอและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมการประชุมกับลูกค้า
6.ชี้แจงให้ลูกค้าเข้ากับกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานกับข้อกำหนดและเงื่อนไข TFT และกำหนดความคาดหวังกับลูกค้า
7.เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับการแกไขปัญหาให้ลูกค้าและให้คำแนะนำด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญ
8.ใช้ระบบการวางแผน ติดตามและรายงานเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ เช่นระบบ CRM
9.ติดตามประสานงานกับ merchandisers ในกระบวนการผลิตและติดตามการชำระเงินของลูกค้า
10.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง


คุณสมบัติ

1.การศึกษารระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2.มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนผลิตในโรงงาน 1 ปีขึ้นไป 
3.สามารถอดทนต่อภาวะแรงกดดันได้สูง
4.สุขุม รอบคอบ ละเอียด  และมีบุคลิกภาพดี
5.มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่มีระบบ 5ส.  ISO 9001
6.สื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
7.การประสานงานและการทำงานเป็นทีม
8.การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Internet, e-mail
9.คิดเป็นระบบและคิดเชิงวิเคราะห์
10.ภาวะผู้นำ

ความสามารถทางภาษา

ข้อได้เปรียบ มีประสบการณ์ในการขายผ้าพิมพ์ลาย มาก่อน 
หรือบริษัทผลิตชุดกีฬาชั้นนำ 

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

อายุ (ปี) 40-50 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 2 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 45,000-55,000 บาท

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ (08.00 -18.30 น.)

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ -ประกันสังคม
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ (รถบริษัท)
-งานเลี้ยงสังสรรค์ (ปีใหม่ / HBD ประจำเดือน)
-วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
-อื่นๆ

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ sujaree@ideaboy.co.th