ค้นหาตำแหน่งงานที่คุณอยากทำ

Job ID: 1437
Wellness Consultant

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
 • คุณสมบัติ:
  · ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  · ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์หรือเภสัชกรรมเท่านั้น
  · มี Service M..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 - 25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1436
เลขานุการ

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: จำหน่ายอุปกรณ์ในโรงพยาบาล ( ระ..
 • คุณสมบัติ:
  1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์เลขานุการ 2 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน (บาท): 16,000-25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1435
Sales (เครื่องมือแพทย์)

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: จำหน่ายอุปกรณ์ในโรงพยาบาล ( ระ..
 • คุณสมบัติ:
  1. ประสบการณ์ในการขาย อย่างน้อย 2-5 ปี
  2. เพศชาย, หญิง อายุ 25-35 ปี (สัญชาติไทย)
  3. จบการศึกษาปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) ทุกสาขา (สาขาวิ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-25,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1434
Sales (IT & Consulting)

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Network Security Firm
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female Ages 25-35
  - Bachelor’s degree in Marketing and Sales, Computer Science or related field.
  - 3 Years’ expe..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 30,000 บาท (ไม่รวม Co..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1433
Sales (เครื่องทำความเย็น)

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องจักรแปร..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศช. ญ. อายุระหว่าง 25-35 ปี
   
  - จบการศึกษาปริญญาโท - ตรี ทุกสาขา (จบวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
   
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1432
นักเทคนิคการแพทย์

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: คลีนิคศูนย์เวชศาสตร์ ให้บริการ..
 • คุณสมบัติ:
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีทักษะด้านการใช้ MS Office ได้ดี และมีความสามารถเรียนรู้โปรแ..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1431
Digital Marketing

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: คลีนิคศูนย์เวชศาสตร์ ให้บริการ..
 • คุณสมบัติ:
  - มีความเข้าใจและสามารถทำในงานด้าน Social Media, Content Writing, Marketing Campaign, SEO, E-mail Marketing
  - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสั..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1430
iOS Developer (Urgent)

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Smartphone Applications Develo..
 • คุณสมบัติ:
  · BA in IT related field (e.g. Computer Science, Computer Engineering.. )
  · 2 years of iOS programming experience 
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 - 70,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1429
Software QA (Tester)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Smartphone Applications Develo..
 • คุณสมบัติ:
  - Thai Nationality
  - Bachelor’s degree in IT with 1-2 years work experience as a Software Tester or similar roles
  - Good English..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 35,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1428
Sales Supervisor

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทตกแต่งลายผ้าด้วยความร้อน
 • คุณสมบัติ:
  1.การศึกษารระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2.มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนผลิตในโรงงาน 1 ปีขึ้นไป 
  3.สามารถอดทนต่อภาวะแรงกดดันได้สูง
 • เงินเดือน (บาท): 45,000-55,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1426
Japanese Interpreter

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Food and Trading Industry
 • คุณสมบัติ:
  - Experience in interpreter 3-10 years at any manufacturing (no need experience in office work of General affair,purchase,accouting) 
  - Exper..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 - 50,000 Baht
ดูรายละเอียด

Job ID: 1425
Sales (Application)

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา 
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 1-3 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 + (Commission)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1424
Sales Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
 • คุณสมบัติ:
  - จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3-5 ปี ในระดับหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่า..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 - 65,000 บาท (ตามประสบก..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1422
ACCOUNTING & ADMIN

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Digital Marketing Consultant
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีและการเงิน
  - มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปีขึ้นไป
  - มีความละเอียดรอบคอบ
  - ม..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 - 25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1417
Engineer (New Model)

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย  อายุ 25ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป(ถ้ามีปร..
 • เงินเดือน (บาท): 19,000 - 21,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1416
QC Supervisor

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 • คุณสมบัติ:
  - เพศหญิง/ชาย  อายุ 25-32 ปี
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ทำงาน 3   ปีขึ้..
 • เงินเดือน (บาท): 24,000 - 25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1414
Production Planning Supervisor

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย-หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์,วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการด้านงานวา..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 28,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1413
Logistic Supervisor

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า 3..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 27,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1412
Senior Database Administrator

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทเกี่ยวกับการจัดบูธกิจกรร..
 • คุณสมบัติ:
   
  - สามารถใช้โปรแกรม Excel , Powerpoint ได้ดีมาก (ใช้สูตรและเทคนิคต่างๆ ได้ดีมาก) 
  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ระดับหัวหน้า..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1411
Sales executive

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์, เคมีวิเคราะห์, จุลชีววิทยา, หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
  - ไม่จำ..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-20,000 บาท (ตามประสบการ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1408
Software Tester

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทเกี่ยวกับการรับชำระเงินอ..
 • คุณสมบัติ:
  - มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบ software 1 ปีขึ้นไป
  - สามารถทำเอกสาร Test Case, Test Script ได้
  - สามารถอ่านเอกสาร UML (UseCase, Activity..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1406
Sales executive (เพลินจิต)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศหญิง หรือชาย
  - ไม่จำกัดอายุ แต่มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปี
  - การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  - มี Service Mind
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 - 20,000 บาท (ไม่รวม Co..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1405
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคปฏิบัติ..

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโ..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวโมเลกุล, สาขาพันธุศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาชีวเคมี, สาขาจุลชีววิทยา, หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
 • เงินเดือน (บาท): N/A
ดูรายละเอียด

Job ID: 1404
Sales & Marketing Executive

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Souvenir Manufacturing
 • คุณสมบัติ:
  Gender: Male or Female
  Age: 25-35 years
  Nationality: Thai
  Education: University graduate with 2-3 years experience in prem..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 บาท (สามารถต่อรองได้หาก..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1401
Product Designer

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Souvenir Manufacturing
 • คุณสมบัติ:
  - ออกแบบสินค้าพรีเมี่ยม เพื่อให้ตอบโจทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  -..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 30,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1393
Programmer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอม..
 • คุณสมบัติ:
  - จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
  - สามา..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1390
Sales Manager

Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
 • คุณสมบัติ:
  - ปริญญาตรี/โท สาขาการขาย การตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 5 ปี
  - มีประสบการณ์ด้านการขายเกี่..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 - 70,000 บาท (Total)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1389
Production Engineer

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป
  -..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 30,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1388
Compliance Project Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทให้คำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแ..
 • คุณสมบัติ:
  - At least Bachelor degree 
  - Experience:  Min 2 Year as Project manager (Network Security) over all 5 year in Information Security ..
 • เงินเดือน (บาท): 60,000 บาท (สามารถต่อรองกันได้)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1385
Penetration Tester

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Network Security Firm
 • คุณสมบัติ:
  - Hacking Skills
  - Penetration Testing or Security Consultant Experience
  - Passion for hacking
  - Active, Positive, or Good..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000 - 45,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1374
Software supervisor

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทรับออกแบบและเขียนโปรแกรม..
 • คุณสมบัติ:
  - more than 5 years software develop or testing experience
  - 2 years of management experience
  - familiar with web and software develop..
 • เงินเดือน (บาท): 45,000 - 70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1370
System Consultant

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Consultation Service and Softw..
 • คุณสมบัติ:
  - Have knowledge in Manufacturing  (BOM, Routing, Planning or ERP/MRP/Production Management is very required.)
  - Bachelor’s Degree in C..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 - 20,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1365
พนักงานสต๊อกสินค้า

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิปวช ปวส.ขึ้นไป
  - ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ
  - ซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
  - สามารถทำงานเป็นกะได้
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 13,000 - 20,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1364
Social Network Specialist

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Digital Marketing Consultant
 • คุณสมบัติ: - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 1-3 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
  - มีทักษะในการบริหารประเด็น, ภาพลั..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 - 25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1358
Marketing and Business Devel..

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทบริการตู้ล็อคเกอร์อัตโนม..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s Degree or higher in Economics, Marketing, Business administration or Relted field
  - Minimum 5 year experience in business analy..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 50,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1352
Marketing Executive

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภค
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree in any field.
  - working experience 1-3 years
  - Age : Below 30 years old
  - Has worked un the related ma..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 30,0000 baht
ดูรายละเอียด

Job ID: 1324
Product Specialist

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ..
 • คุณสมบัติ:
  - จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  สาขาเทคนิคการแพทย์,  อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์, พันธุศาสตร์, อณูชีววิทยา, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 30,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1323
Product Specialist (Contract..

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ..
 • คุณสมบัติ:
  - จบการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป  สาขา Genetics / Genetics Engineering / Molecularbiology / Biotechnology / Biochemistry / Microbiology / Biology เท่านั้..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000- 40,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1322
Field Service Engineer

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ..
 • คุณสมบัติ:
  - การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่นที่ไกล้เคียง
  - มีความรู้ทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน
  <..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1312
Customer Service Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งอ่าน เขียน พูดและฟัง
  - สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ มีใบวัดระดับทาง..
 • เงินเดือน (บาท): 45,000 - 60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1292
Customer Service (สุวรรณภูมิ)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุระหว่าง 22- 30 ปี
  3. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได..
 • เงินเดือน (บาท): 13,000-15,000 (ผ่านโปร 18,000-..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1289
Security Programmer

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: รับชำระเงินออนไลน์
 • คุณสมบัติ:
  1. Bachelor's Degree in any field.
  2. At least 3 years’ experience in programming using C#.Net, Oracle, MS SQL Server, Crystal Report, C++, ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 ขึนไป (สามารถต่อรองได้ต..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1288
Web Programmer (พัฒนาระบบสำห..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: รับชำระเงินออนไลน์
 • คุณสมบัติ:
  1. Bachelor's Degree in any field.
  2. At least 2 years’ experience in programming using C#.Net, Oracle, MS SQL Server, Crys..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-50,000 (สามารถต่อรองได้..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1271
Marketing Officer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน สิ่..
 • คุณสมบัติ:
  - ไม่จำกัดเพศ 
  - อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, Graphic Design
  - มีประสบการ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1254
Sales Executive / Sales Mark..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ..
 • คุณสมบัติ: - การศึกษาระดับปริญญาตรี
  - มีประสบการณ์ด้านการขายกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหรืออาคารสูง
  - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม,รักงานขาย,ทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1249
Branch Control Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Recruitment Agency
 • คุณสมบัติ: - Management experience
  - Japanese interpreting and translation skills
  - Experience in working with Japanese people or Japanese companies
  - Exc..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-100,000 THB (Position A..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1222
Sales executive (B2B)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงกระสอบและบ..
 • คุณสมบัติ: - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ในงานขายลูกค้าองค์กร (ฺB2B) หรืองานขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 4-5 ปี
  - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft O..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-20,000 (มีคอมมิชชั่น)
ดูรายละเอียด