ค้นหาตำแหน่งงานที่คุณอยากทำ

Job ID: 1393
Programmer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอม..
 • คุณสมบัติ:
  - จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
  - สามา..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1392
Project Sales Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายและบริการทางด้านร..
 • คุณสมบัติ:
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  - มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม ในกลุ่ม Electrical Panel Pro..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1391
Product Sales Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายและบริการทางด้านร..
 • คุณสมบัติ:
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  - มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 3- 5 ปี ในประเภท P..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1390
Sales Manager

Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
 • คุณสมบัติ:
  - ปริญญาตรี/โท สาขาการขาย การตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 5 ปี
  - มีประสบการณ์ด้านการขายเกี่..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 - 70,000 บาท (Total)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1389
Production Engineer

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป
  -..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 30,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1388
Compliance Project Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทให้คำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแ..
 • คุณสมบัติ:
  - At least Bachelor degree 
  - Experience:  Min 2 Year as Project manager (Network Security) over all 5 year in Information Security ..
 • เงินเดือน (บาท): 60,000 บาท (สามารถต่อรองกันได้)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1387
Maintenance Engineer (Electr..

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตแผ่นพลาสติก เม็ดพลาส..
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงดูแลเครื่องจักร มากกว่า 5 ปี หา..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 30,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1386
Accounting Officer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: online marketing company
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  - ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1-2 ปี
  - มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3, ภงด.53, ภ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-23,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1385
Penetration Tester

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Network Security Firm
 • คุณสมบัติ:
  - Hacking Skills
  - Penetration Testing or Security Consultant Experience
  - Passion for hacking
  - Active, Positive, or Good..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000 - 45,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1384
IT support (สำนักงานใหญ่)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แ..
 • คุณสมบัติ:
  - ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ 
  - ประสบการณ์การทํางาน 0-1 ปี
  - มีความรู้ทางด้าน Computer Network Concept (LAN, WAN,Routing, VLAN, Se..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 - 20,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1383
IT support

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แ..
 • คุณสมบัติ:
  - ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ 
  - ประสบการณ์การทํางาน อย่างน้อย 2 ปี
  - มีความรู้ทางด้าน Computer Network Concept (LAN, WAN,Routing, ..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 - 22,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1382
Web Programmer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แ..
 • คุณสมบัติ:
  - ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ 
  - ประสบการณ์การทํางาน อย่างน้อย 1 ปี
  - มีความรู้ทางด้าน Server (Windows Server)
  - มีความ..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 - 22,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1381
Network Engineer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แ..
 • คุณสมบัติ:
  - ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ 
  - ประสบการณ์การทํางาน อย่างน้อย 2 ปี
  - มีความรู้ทางด้าน Computer Network Concept (LAN, WAN,Routing, ..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 - 24,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1380
Online Content & Online Mark..

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทนำเข้าและส่งออกเครื่องแต..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female, Age 22-30 years old
  - At least Bachelor degree in any field.
  - 1-2 years’ experience in online industry <..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1379
Marketing Executive

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทนำเข้าและส่งออกเครื่องแต..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female, Age 25-40 years old
  - At least Bachelor degree in Marketing or related field.
  - 3-5 years’ experience in Retai..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 40,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1378
Sales Representative (Overse..

Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายสีย้อมสำหรับอ..
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือมีประสบการณ์ด้านสีย้อม
  - มีประสบการณ์งานขายอุตสาหกรรมสี..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 50,000 บาท ตามความสาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1377
Japanese Sales Manager (Gas ..

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Gas Sales ,Gas Engineering, Se..
 • คุณสมบัติ:
  - High School or Higher
  - 5 years of management experience
  - Problem solving skills
  - English conversation not required bu..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 - 100,000 バーツ
ดูรายละเอียด

Job ID: 1376
Engineer (Gas Detector)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทจำหน่าย Gas และเชือเพลิง..
 • คุณสมบัติ:
  - High School or Higher
  - 2-3 years with Gas Detector or Measuring equipment maintenance experienced.
  - English conversation not requi..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 26,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1375
Japanese Speaking Sales Mana..

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทจำหน่าย Gas และเชือเพลิง..
 • คุณสมบัติ:
  - High School or Higher
  - English communication skill is a must
  - Japanese language (N2)
  - working experience 3-5 years
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1374
Software supervisor

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทรับออกแบบและเขียนโปรแกรม..
 • คุณสมบัติ:
  - more than 5 years software develop or testing experience
  - 2 years of management experience
  - familiar with web and software develop..
 • เงินเดือน (บาท): 45,000 - 70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1373
Quality Assurance (QA)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทเกี่ยวกับการจำหน่ายเนื้อ..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร 
  - มีประสบการณ์การทำงานสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความอดทน สามารถรับผิดชอบง..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 - 20,000 บาท (สามารถต่อ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1372
Quality Control (QC)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทเกี่ยวกับการจำหน่ายเนื้อ..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี เกี่ยวกับด้านคุณภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถใช้ Ms Office Program ได้
  - หากผ่า..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลง)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1370
System Consultant

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Consultation Service and Softw..
 • คุณสมบัติ:
  - Have knowledge in Manufacturing  (BOM, Routing, Planning or ERP/MRP/Production Management is very required.)
  - Bachelor’s Degree in C..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 - 20,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1365
พนักงานสต๊อกสินค้า

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิปวช ปวส.ขึ้นไป
  - ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ
  - ซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
  - สามารถทำงานเป็นกะได้
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 13,000 - 20,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1362
Assistant Manager (Business ..

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทให้บริการด้านการก่อสร้าง..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s Degree or higher 
  - Japanese language (N3 equivalent or above)
  - English language (TOEIC 600 equivalent or abo..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 บาท ขึ้นไป (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1361
Assistant Manager (Administr..

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทให้บริการด้านการก่อสร้าง..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s Degree or higher 
  - Japanese language (N3 equivalent or above)
  - English language (TOEIC 600 equivalent or abo..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 - 50,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1360
Software Tester

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอม..
 • คุณสมบัติ:
  - จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ด้าน test processe..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1359
เจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณา

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริการตู้ล็อคเกอร์อัตโนมัติ
 • คุณสมบัติ:
  - จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด โฆษณา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายสื่อโฆษณา หรือสื่ออื่นๆ 3-5 ปีขึ้..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-18,000 บาท (ยังไม่รวมค่..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1358
Marketing and Business Devel..

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทบริการตู้ล็อคเกอร์อัตโนม..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s Degree or higher in Economics, Marketing, Business administration or Relted field
  - Minimum 5 year experience in business analy..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 50,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1357
.Net / PHP Programmer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายสินค้า และบริการไ..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
  - เขียนและพัฒนาโค้ดได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
  - สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล..
 • เงินเดือน (บาท): 15000-30000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1356
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: โรงงานนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจ..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ทุกสาขา
  - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านฝ่ายจัดซื้อในธุรกิจอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
  - สามารถอ่านแบบ AutoCAD ..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 - 70,000 บาท (ตามประสบก..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1355
IT support

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทการจัดการแสดงทางธุรกิจแล..
 • คุณสมบัติ:
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 25,000 บาท (ตามประสบก..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1353
Administrator

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภค
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree in any field.
  - working experience 2-5 years
  - Age : Below 30 years old
  - Has worked in the related jo..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-25,000 baht
ดูรายละเอียด

Job ID: 1352
Marketing Executive

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภค
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree in any field.
  - working experience 1-3 years
  - Age : Below 30 years old
  - Has worked un the related ma..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 30,0000 baht
ดูรายละเอียด

Job ID: 1347
Gas Equipment Engineer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทจัดจำหน่ายก๊าซ (ปิโตรเลี..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
  - มีประสบการณ์ทำงานในสายต..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 26,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1344
Sales Staff (Japanese Speaki..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทจัดจำหน่ายก๊าซ (ปิโตรเลี..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  - มีประสบการณ์ด้านการขายคู่ค้าเป็นโรงงาน 
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี ( เน้นอ่านและเ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000- 40,000 (รวม Allowanc..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1317
Production Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์บริหารจัดการโรงงานผลิตอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  - มีประสบกา..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 - 70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1315
Production Supervisor

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมด้านเครื่อง..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 35,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1314
Secretary

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการ 2 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งอ่าน เขียน พูดและฟั..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 30,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1312
Customer Service Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งอ่าน เขียน พูดและฟัง
  - สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ มีใบวัดระดับทาง..
 • เงินเดือน (บาท): 45,000 - 60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1308
Sales (เครื่องเขียน)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายเครื่องเขียนและอุ..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, Email, Photoshop เบื้องต้น
  - มีความขยันและอดทน กระตือรือร้น
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-20,000 บาท + ค่าคอมมิช..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1295
Call center

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. รับโทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทางบริษัท
  2. คอยให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท
  3. ทำยอดขายตามที่บริษัทกำหนด..
 • เงินเดือน (บาท): 13,000-15,000 (ผ่านโปร 18,000-..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1294
Customer Service And Support

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คณะใดก็ได้
  2. ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
  3. มีบุคลิกดี ใจเย็น มีวุฒิภาวะ แก้ไข้ปัญหาได้ดี มีไหวพริบ 
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-20,000 (ต่อรองได้ตามประ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1293
Customer Service (ดอนเมือง)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุระหว่าง 22- 30 ปี
  3. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได..
 • เงินเดือน (บาท): 13,000-15,000 (ผ่านโปร 18,000-..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1292
Customer Service (สุวรรณภูมิ)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุระหว่าง 22- 30 ปี
  3. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได..
 • เงินเดือน (บาท): 13,000-15,000 (ผ่านโปร 18,000-..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1280
Programmer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ใช้ภาษา PHP ได้
  3. ใช้งาน MySQL ได้
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1279
Account Executive (Chinese ..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  2. อายุ 22-23 ปี
  3. Gender Any
  4. Chinese Speaking (HSK 4 up)
  5. ถ้ามีประสบการณ์เป็น AE จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ยินด..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 + (Commission)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1249
Branch Control Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Recruitment Agency
 • คุณสมบัติ: - Management experience
  - Japanese interpreting and translation skills
  - Experience in working with Japanese people or Japanese companies
  - Exc..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-85,000 THB (Position Al..
ดูรายละเอียด

Job ID: 691
Network Infrastructure (CCNA)

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Technology System Service Busi..
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ได้รับหรือผ่านการอบรม CCNA Certi..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 - 25,000 (ต่อรองได้ตามค..
ดูรายละเอียด